جلسه ی توجیهی زوار کاروان وصال

جلسه توجیهی زوار کاروان وصال
زمان: جمعه 12 مهر از ساعت 14 الی 17:30
مکان: تهران، میدان فلسطین، خ طالقانی غرب، نبش خ سرپرست، مسجد قدس
حضور تمام زوار، الزامی است و عدم حضور به معنای انصراف از سفر است.
روابط عمومی: 02128422770